پروژه 29 بهمن تبریز

اطلاعات پروژه

زمین اولیۀ پروژه 29 بهمن تبریز دارای مساحتی در حدود 37،000 مترمربع با کاربری کشاورزی بوده است. مالک
زمین در قبال اخذ مجوز تغییر کاربری این زمین؛ 70 درصد از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و 30 درصد
آن برای مالک باقی مانده است.

توضیحات پروژه
متراژ زمین : 37000 متر مربع
کاربری : مسکونی-اداری-تجاری
توضیحات پروژه
موقعیت مکانی پروژه
تصاویر پروژه
پلان پروژه