پروژه مسکونی مهر و ماه

اطلاعات پروژه

قطعه مهر و ماه واقع در حاشيه بلوار وكيل آباد حدفاصل وكيل آباد  61 تا 63  ، ازجمله اراضي ارزشمند و داراي پتانسيل در اين محدوده به شمار مي آيد كه به دليل قرارگيري در حاشيه بلوار وكيل آباد به عنوان يكي از اصلي ترين محورهاي ساختاري شهر مشهد از يك طرف و نزديكي به ايستگاه مترو اقبال لاهوري از طرف ديگر از موقعيت ويژه اي برخوردار است.

توضیحات پروژه
متراژ زمین : 3500 متر مربع
زیربنای کل : 32500 متر مربع
کاربری : مسکونی تجاری
توضیحات پروژه
موقعیت مکانی پروژه
تصاویر پروژه
پلان پروژه