استراتژی سازمانی

اهـداف اسـتراتژیک هلدینگ صبا عمران :

  • سودآوری پایدار برای سهامداران
  • ارزش آفرینی و مولدسازی املاک و مستغلات
  • توسعه و تنوع سبد درآمدی
  • افزایش بهره وری و دارایی ها
  • ارتقای برند و رضایت ذینفعان کلیدی

نقشه استراتژی هلدینگ صبا عمران :

سناریوهای درآمد و کسب و کار هلدینگ صبا عمران :