گفتگوی خبری مدیر عامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با مدیران نیوز ( بخش دوم )

ارزش آفرینی املاک صندوق

مدیر عامل صبا عمران: در پی ارزش آفرینی املاک صندوق بازنشستگی هستیم

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر ابوالفضل شاه علی، مدیر عامل هلدینگ صبا عمران در گفتگو با مدیران نیوز با تشریح ارزش آفرینی املاک صندوق برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگان گفت: ما در چهار محور چرخه‌ی ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت را به پیش می‌بریم. در محور اول فعالیت‌ها، متناظر با فعالیت‌های دولت در بحث مولدسازی املاک، به سامان‌دهی املاک صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته‌ایم.

اولین گام در این مسیر ما سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی املاک را شکل داده ایم و پس از کسب اطلاعات کامل از املاک صندوق صرف نظر از آن‌که مالکیت آن به هلدینگ صباعمران یا دیگر هلدینگ‌های زیرمجموعه‌ی صندوق بازنشستگی تعلق دارد، در کمیته‌ای سناریوهای خلق ارزش در این املاک را تدوین می‌کنیم.

شاه علی در ادامه بیان کرد: املاک صندوق بازنشستگی کشوری در حدود 2400 پلاک است و در طول کمتر از سه ماهی که من در خدمت دوستان هستم توانسته‌ایم حدود هفتاد درصد از این املاک را سامان‌دهی کنیم و بخشی زیادی از آن‌ها را در کمیته‌ی امکان‌سنجی برای خلق ارزش افزوده مطرح کرده‌ایم.