مزایده ها


مزایده اجاره واحدهای تجاری استان ها شماره 102-402

آگهی روزنامه

اسناد مزایده کرمان

اسناد مزایده برج نادر تهران

اسناد مزایده اصفهان

اسناد مزایده ایلام

اسناد مزایده شهرکرد


آگهی مزایده عمومی اجاره سوله،ساختمان و زمین در سایت حکیمیه شماره 102-402

اسناد مزایده

آگهی روزنامه


مزایده عمومی اجاره ابنیه و اراضی صندوق به شماره 122-401

آگهی مزایده

روزنامه

اسناد حکیمیه تهران

اسناد بجنورد


اسناد مزایده نوبت دوم گلبهار

آگهی مزایده

روزنامه

اسناد


آگهی مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات شماره 120-401

آگهی مزایده

روزنامه

 1. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان مرکزی (اراک)
 2. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان ایلام (ایلام)
 3. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان سیستان و بلوچستان  (زاهدان) واحد 386 متری
 4. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان سیستان و بلوچستان  (زاهدان) واحد 113 متری
 5. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان خراسان شمالی (بجنورد)
 6. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان بوشهر (بوشهر)
 7. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان کرمان (کرمان)
 8. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان مازندران (سلمان شهر)
 9. اسناد مزایده اجاره واحد تجاری استان تهران (سایت حکیمیه)

فروش واحدهای اداری پروژه پالمیرا شرکت صبا آرمه

آگهی مزایده

تصویر آگهی بزرگ

روزنامه


مزایده عمومی یک واحد مسکونی از واحدهای مجتمع کامرانیه

آگهی مزایده

روزنامه 1

روزنامه 2


آگهی مزایده عمومی  تعداد سه واحد  بلوک آفتاب از واحدهای مجموعه مسکونی چشم انداز مشهد مقدس

آگهی مزایده

روزنامه


آگهی مزایده اجاره صور اسرافیل 119-401

آگهی مزایده

روزنامه


آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 118-401

آگهی مزایده

روزنامه

 1. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری صور اسرافیل
 2. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری و اداری آرین تبریز
 3. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع اداری و تجاری پالمیرا
 4. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری –اداری و مسکونی زیتون رشت
 5. اسناد مزایده فروش ساختمان شریعتی
 6. اسناد مزایده فروش ساختمان اراک
 7. اسناد مزایده فروش ساختمان همدان
 8. اسناد مزایده فروش ساختمان بندرعباس
 9. اسناد مزایده فروش طبقه اول ساختمان شهرآرا
 10. اسناد مزایده فروش طبقه دوم ساختمان شهرآرا
 11. اسناد مزایده فروش طبقه سوم ساختمان شهرآرا

آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول شماره 117-401

روزنامه

آگهی مزایده

پاکت کلی مزایده


آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 116-401

آگهی مزایده

روزنامه

 1. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری صور اسرافیل
 2. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری و اداری آرین تبریز
 3. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع اداری و تجاری پالمیرا
 4. اسناد مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری –اداری و مسکونی زیتون رشت
 5. اسناد مزایده فروش ساختمان شریعتی
 6. اسناد مزایده فروش ساختمان اراک
 7. اسناد مزایده فروش ساختمان همدان
 8. اسناد مزایده فروش ساختمان بندرعباس
 9. اسناد مزایده فروش طبقه اول ساختمان شهرآرا
 10. اسناد مزایده فروش طبقه دوم ساختمان شهرآرا
 11. اسناد مزایده فروش طبقه سوم ساختمان شهرآرا

آگهی مزایده عمومی ماشین آلات و تجهیزات شماره 115-401

روزنامه

اسناد مزایده


آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول – شماره 114 – 401

روزنامه

اسناد مزایده اجاره انبار صنعتی جرجانی


آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات (111-401)

روزنامه

1) اسناد مزایده واحدهای مجتمع تجاری صور اسرافیل به همراه قیمت واحدها

2) اسناد مزایده واحدهای مجتمع تجاری و اداری آرین تبریز به همراه قیمت واحدها

3) اسناد مزایده واحدهای مجتمع اداری و تجاری پالمیرا به همراه قیمت واحدها

4) اسناد مزایده واحدهای مجتمع تجاری و مسکونی زیتون رشت به همراه قیمت واحدها


آگهی مزایده عمومی املاک و مستغلات 110-401

روزنامه

جدول لیست واحدهای تجاری -اداری و مسکونی زیتون

لیست 34 واحدی همراه با شرایط اقساطی

لیست آرین تبریز با شرایط نقدی

لیست پالمیرا با شرایط اقساطی


آگهی مزایده اجاره واحد تجاری شماره 106-401
روزنامه


آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول شماره 105-401
روزنامه


آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول شماره 104-401
روزنامه


آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول شماره 103-401
روزنامه


آگهی مزایده اجاره واحد تجاری شماره 102-401
روزنامه


آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیر منقول شماره 101-401

روزنامه